Επισκεφθείτε το:In.Con.Eq Hellas

Επικοινωνία

                                                                                                                                                                           INCONEQ HELLAS

                                                                                                     

                                                                                                     Industrial Confectionary Equipment

                                                                                    Μηχανήματα Ζαχαροπλαστικής - Σοκολάτας - Παγωτού

                                                                                                 Βιτρίνες Ζαχαροπλαστικής & Παγωτού

                                                                                                          Εξοπλισμός Μαζικής Εστίασης

 

                                                                                                      Χρ.Λαδά 44, 12132, Περιστέρι, Αθήνα

                                                                                                            T.: 210-5746040, F.: 210-5758849

                                                                                                       www.inconeq.gr  email.: info@inconeq.gr

                                                                                                             Πωλήσεις: sales@inconeq.gr

                                                                                                Τεχνική Βοήθεια: technicalservice@inconeq.gr

                                                                                                             Γραφείο: office@inconeq.gr

 

                                                                                                     Gelateneo Athens & Σεμινάρια Παγωτού

                                                                                        www.gelateneoathens.gr   email: gelateneo@inconeq.gr