Επισκεφθείτε το:In.Con.Eq Hellas

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα σάκχαρα, για την παραγωγή παγωτού!

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα σάκχαρα, για την παραγωγή παγωτού!
Πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα σάκχαρα, για την παραγωγή παγωτού!


Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα σάκχαρα, για την παραγωγή παγωτού!
Διαδικτυακό σεμινάριο
**FREE LIVE CLASS**

Περιεχόμενα

 • Απλά και σύνθετα σάκχαρα: τι είναι και ποιά η λειτουργία τους στο παγωτό.
 • Κετόζες (Πολυϋδροξυκετόνες) και Αλδόζες (Πολυϋδροξυαλδεϋδες)
 • Μονοσακχαρίτες (δεξτρόζη, γλυκόζη, φρουκτόζη)
 • Είναι η δεξτρόζη ίδια με τη γλυκόζη;
 • Η δεξτρόζη είναι η ίδια με τη φρουκτόζη. γιατί είναι γλυκιά η φρουκτόζη δύο φορές;
 • Δισακχαρίτες (Σακχαρόζη, Λακτόζη, Τρεχαλόζη, Αλουλόζη)
 • Πολυσακχαρίτες (μαλτοδεξτρίνες)
 • Εστίαση σε μοριακό βάρος για υπολογισμούς AFP
 • Πόσο επηρεάζει το  a-D-glycopyranosyl-β-D-fructofuranoside στο AFP
 • SP, πώς αλλάζει σε σχέση με τη γεωγραφική τοποθεσία
 • Πολυόλες (Ερυθριτόλη, Ξυλιτόλη, Σορβιτόλη).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;